094.596.6600

Dự án nghìn tỷ của Tân Hoàng Minh chuẩn bị vận hành sau 10 năm